Rozhovor se sdružením nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa

Otázky kladl: Miroslav Mareš

Odpovídali: Libuše Kubová a Ing. Ivan Klusáček

Rozhovor editoval: Roman Vařejčka

Rozhovor vznikl na začátku ledna 2014.

Jak byste si přáli, aby to v Polné vypadalo v roce 2025, co se týká vody?

Klusáček: Představuji si to tak, že Polná bude mít svou vodárnu, protože město potřebuje vodu pro svůj rozvoj. Odjakživa města vznikala tam, kde byla voda. Myslím, že nejlepší je starat se o svou vlastní vodu sám.

Je to ale velmi předběžné. Já v tuto chvíli nevím, jestli být ve SVAK je výhodné, nebo nevýhodné. Ve SVAK jsme sice 20 let, ale nikdo ještě nepředložil, co nám to přináší za plusy a co nám to přináší za mínusy. Jako opozice se k těmto informacím velmi špatně dostávám. Vzpomeňte, že když jsme o tom chtěli na zastupitelstvu mluvit, tak pan starosta říkal nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.

Voda přece pořád teče. Nemá se to řešit, až nepoteče?

Klusáček: Ne, to už bude pozdě. Navíc ona asi poteče vždycky, ale otázka je taky kolik bude stát.

Jste spokojen, že vám do Polné teče voda z Jihlavy?

Klusáček: Já spokojen nejsem. Jako jeden z prvních jsem už někdy v létě na zastupitelstvu inicioval, aby se kolem vody něco začalo dít. Na to konto pan starosta svolal neveřejnou schůzku, na které nám zástupci VAS a SVAK vysvětlili, o co vlastně jde. Od té chvíle jsem se o to začal intenzívně zajímat. Dnes vím, že to, co nám bylo prezentováno, je pouze část pravdy.

Na zastupitelstvu jsem žádal i další věci. Chtěl jsem dostat zprávu o tom, jak ta věc dále postupuje atd. Bohužel ale stále cítím pasivitu ze strany města, které s tím nechce nic dělat, přestože jsme druhým největším hráčem ve SVAK. Podle mě by Polná měla stát vpředu a určovat cestu, kterou to má jít.

Opravdu nebyly žádné signály o tom, že polenská vodárna je na zavření, nebo že se bude omezovat provoz?

Kubová: Žádné signály jsme neměli.

Klusáček: My si můžeme například přečíst zápis z rady, kde se píše, že pan Zvolánek předal zprávu o dění ve SVAK. To je bezpohlavní věta, která vám nic neřekne. Teprve po odstoupení pana Zvolánka se ta věc otevřela.

Polná se blíží ke křižovatce, kdy je třeba rozhodnout, jestli pít polenskou nebo jihlavskou vodu. Jihlavská voda je lepší a levnější.

Klusáček: To je možná pravda, ale je třeba dívat se na to z více úhlů pohledu. Například jsme tu měli nějaká pracovní místa, o která jsme přišli. Měli jsme možnosti řešení, které dneska nemáme. A navíc není nikde psáno, že ta jihlavská voda bude levnější navždy. Zvláště pak poté, co se staneme plně závislými na Jihlavě. Nebo na tom, kdo nám tu vodu bude dodávat.

Myslíte si tedy, že dodávání vody z Jihlavy není ideální řešení?

Klusáček: Já si myslím, že není. Dnes existuje mnoho technických novinek. Například z plynů vznikajících při čištění splaškové vody můžete vyrábět elektrickou energii. A tak dále. Já nevím, jaké investice tyto věci vyžadují, ale zdá se mi, že o tom nikdo nepřemýšlí. To hlavní je, že když vodárna a čistírna nejsou vaše, tak tyto věci nemůžete dělat. A vodárna, jak se zdá, momentálně naše není.

Jakým způsobem se k vám jako k zastupitelům dostávají informace o celé té věci kolem vody?

Klusáček: Ke mně se dostávají třeba tak, že se jako soukromá osoba účastním zasedání Valné hromady SVAK. Hledám na webových stránkách VAS, hledám na rejstříku u soudů, abych věděl, jak ty firmy fungují, jaké mají obraty a co se tam děje. Protože v podstatě žádné informace od rady nedostáváme.

Očekával bych, že jako zastupitel máte kopii všech dokumentů týkajících se vody, které má k dispozici radnice.

Kubová: Nějaký materiál máme. Samozřejmě nevíme, jestli je to všechno, co k tomu má radnice.

Jak můžete rozhodovat, když nemáte všechny informace?

Kubová: Zatím o ničem nerozhodujeme.

Klusáček: My se nerozhodujeme. Chtěli jsme nějaké variantní řešení, nějakou SWOT analýzu, ve které by bylo vidět čím je SVaK přínosem pro město a čím není, jaká jsou tam rizika a co to přináší, jaké jsou výzvy do budoucnosti atd. To musí vypracovat radnice, tam jsou na to placení lidi. Nebo si to musí nechat zpracovat.

Kubová: Ze slov pana starosty na minulém zastupitelstvu jsem ale pochopila, že město zatím žádnou analýzu nezpracovává.

Klusáček: V novoročním slovu starosta píše, že chce počkat, jak se vyřeší spor Jihlava SVaK a pak se rozhodne.

Zmínil jste, že jste byl na valné hromadě SVAK. Byl jste spokojen s jejím průběhem?

Klusáček: Vůbec ne. Zaprvé se mi nelíbilo, že pan Sobotka s vahou svých hlasů dopustil to, že právník Jihlavy nemohl říct členům Svazku, jaké další žaloby připravuje. A to by bylo zajímavé. Normálně si musíte zaplatit špióna, tajnou službu, nebo se velmi zajímat a číst různé články, abyste se tyto věci dozvěděli. Tady nám to jihlavský právník přišel přímo říct a my jsme mu vlastně dali najevo, že nás to nezajímá.

A zadruhé způsob jednání se zástupci obcí byl neskutečný. Na dotaz, kde se v rozpočtu vzala tato a tato částka, hospodářka odpovídá stylem je to takhle a takhle, jinak vám to neumím říct. Hovoří s nimi jako s nějakými pohůnky, kteří mají poslouchat. Nebo na dotaz z čeho budou hrazeny ty pokuty a penále odpoví, že ze zdrojů SVAK. Když se tuším zástupce Luk nad Jihlavou zeptal z jakých konkrétně zdrojů, vždyť je tam jenom majetek obcí, tak je mu odpovězeno stejným stylem, čili zase něco ve smyslu vždyť vám to říkám, ze zdrojů SVaK.

No dobře. Má se platit pokuta. Já taky občas platím pokuty, vy ne?

Klusáček: Určitě by se vám ale nelíbilo, kdybyste platil pokutu za moje přestupky. A takhle to v tom SVAKu je.

Kdybyste byl pověřen zastupovat město ve SVAK, co byste navrhoval?

Klusáček: V první řadě bych změnil jednání Předsednictva. To se mi vůbec nelíbí. Je velmi nejasné, nečitelné a neprůhledné. Za druhé změnit stanovy. Například není možné, aby o majetku SVaKu rozhodovaly obce, které do něj nevložily žádný majetek. Za třetí bych se jako druhý největší člen snažil vytvořit podmínky pro to, abych se mohl spolupodílet na určování směru, kterým se má SVAK ubírat. Kdyby se Polná s někým spojila, tak bude mít většinu hlasovacího práva. A bude moci třeba odvolat předsedu SVAK. A bude také moci začít jiným způsobem vyjednávat s Jihlavou o tom, co se odehrává. Protože to, co dostáváme, je snůška nepřehledných informací.

Jak se v nich tedy orientujete?

Klusáček: Musíte to studovat, studovat, přebírat a přebírat a pak ověřovat. Kdo co zatajil nebo zapomněl, kdo co zkreslil. Potom si uděláte obrázek o tom, kdo se snaží podávat pravdivé a ucelené informace a kdo ne.

Odkud tedy přicházejí důvěryhodnější informace?

Klusáček: Z mého pohledu z Jihlavy. Minimálně proto, že si je můžete snadno ověřit. Veškeré dokumenty, které se týkají Jihlavy, má Jihlava přehledně vyvěšené na oficiálním webu města. Informace přicházející ze SVAK si nemám jak ověřit. Můžeme se ptát pana Sobotky, jestli je pravda, že neměl mít hlasovací právo. Jestli je pravda, že měl být páté kolo u vozu. Ale to je vše.

Kubová: My ani pořádně nevíme, proč odstoupil pan Zvolánek.

Tak proč se nezeptáte?

Kubová: My jsme se na zastupitelstvu ptali. Dozvěděli jsme se, že je znechucen.

Podpořili byste případný návrat pana Zvolánka do Předsednictva SVAK?

Klusáček: Myslím, že by tomu musela předcházet nějaká úvaha, s jakou vizí tam pan Zvolánek jde. Ale je to možné, je to asi jediný znalec problematiky v zastupitelstvu.

Kubová: Pan Zvolánek za celou dobu zastupitelstvo nijak neinformoval o dění ve SVAK. Nedal se odtušit žádný problém. Potom najednou odstoupil.

Klusáček: Od doby, kdy pan Zvolánek odstoupil, jsme několikrát žádali informace o tom, co se vlastně odehrává, kam Polná bude směřovat, jak je město připravené, jaké varianty řešení zpracovává, jaké máme možnosti atd.

Kdy bude výměna trubek pro Polnou prioritou?

Klusáček: Ta otázka je možná malinko předběžná. Ono to taky může dopadnout tak, že ty trubky vůbec nebudou Polné. Mám na mysli z důvodu nějaké exekuce atp.

Kubová: Na semináři pro zastupitele jsme se dozvěděli, že investice do trubek bude vyžadovat cca 40 milionů. To mě dost překvapilo.

Taky nám řekli, že voda z Hosova k nám teče 14 dní. To mi celkem vadí. Podle mě už je to mrtvá voda, ačkoliv odpovídá všem normám.

Šokovala vás na zmíněném semináři zastupitelů nějaká informace, která tam zazněla?

Klusáček: Mě ano. Zaskočilo mě, že zastupitelé doposud neměli žádné informace o zastaralosti vodovodní sítě. Asi by bylo dobré dostávat o těchto věcech zprávy, třeba jenom jednou ročně, kde by to bylo zhodnoceno. Byl bych také rád, kdyby někdo písemně shrnul informace, které zazněly na tomto semináři. S časem se ztrácejí z hlavy.

Kubová: Asi sedmdesát procent trubek je prý na hranici životnosti. Zhruba. Údajně je potřeba čtyřicet milionů. Také se mluvilo o tom, že jsme tu pili špatnou vodu.

Klusáček: Ano, to tam padlo. A tomu já nevěřím. Dle mých informací tady byla voda dobrá a pro její kvalitu se dělalo maximum. Rád bych se tady zastal pana Zvolánka. Vodu dělal dobře.

Kubová: Pro mě byla novinka, že se kvůli špatnému stavu trubek musí odkalovat. Když tekla do trubek voda z polenské úpravny, tak se muselo odkalovat čtyřikrát. Teď, když teče voda z Hosova, odkaluje se pouze dvakrát. Kromě toho mě překvapilo, že na jaře 2013 měla polenská voda tolik dusičnanů, že už tehdy nám sem tekla voda z Hosova. To jsou informace, které má občan mít. Nebýt hosovské vody, byli bychom asi odkázáni na cisterny. Vidím to tak, že tehdy (a možná nejen tehdy) nás Jihlava zachránila. Obecně ale nejsem pro vodu z Jihlavy. Chci, aby Polná byla nezávislá na cizí vodě. Byla bych ráda, kdyby město zpracovalo nějaké analýzy. Například Třešť si vyrábí vodu sama a má ji levnější. Neříkám, že by to u nás bylo jistojistě taky tak, ale vadí mi, že to nevím.

Třešť ale není solidární s okolními obcemi.

Klusáček: Zeptejte se v Brzkově, jestli chtějí být solidární a mít vodu za 80 Kč místo nějakých 26.

Vám skutečně nikdo neřekl v jakém stavu je vodárenská síť, která vede vodu do vašeho domu?

Klusáček: Ke mně žádná síť nevede, já nemám městskou vodu. Na naší ulici zatím ještě není vodovod. Mám vodu z vlastní studny.

To by se vám mělo zakázat. My ostatní splachujeme vodou za 81 Kč.

Klusáček: Nebojte, já to doháním tím, že na náměstí vlastním nemovitost. Ta část náměstí, kde mám nemovitost, nemá kanalizaci a já přesto platím stočné.

Kubová: Já to mám taky tak.

Klusáček: Možná je to proto, že jsme v opozici (smích).

Jste opozice. Neměli byste jenom kritizovat současný stav, ale přicházet s vlastními myšlenkami. Děláte to?

Klusáček: Ano, občas s vlastními myšlenkami a návrhy přicházíme. Zastupitelstvo proti nám většinou hlasuje jako jeden muž. Když to ale o pár měsíců později navrhne koalice, tak už to projde.

Kubová: Když se tohle děje, považujeme to za úspěch. Není důležité, jestli to projde okamžitě, ale že to někdy projde. Je to taková zvláštní politická hra.

Co se má podle vás dít s vodou po volbách, řekněme v roce 2015?

Klusáček: To přece rozhodnou volby. Jsou to trubky voličů, oni musí říct, kým chtějí být zastupováni. Když se před volbami ohlédnou zpět, tak si musí říct, co je pro ně důležité. Je-li to voda, tak volič vidí, kdo pro to něco udělal a kdo ne. Kdo se zajímal a kdo ne.

Tak jinak. Co se má dít s vodou ještě před volbami?

Kubová: Dokud se neudělá nějaká analýza, o které jsme už mluvili, tak se těžko dá něco rozhodovat. Vím, že to může být nákladná záležitost, ale je nutná.

Klusáček: V první řadě by se měla udělat nebo přepracovat smlouva se SVAK, aby bylo všechno jasně dáno. To, že se dnes Jihlava nemůže snadno vypořádat se Svazkem, zřejmě vychází z nějakého nepořádku. Nejsou jasně čitelné vztahy. Pokud se v tomto udělá pořádek, můžeme začít například investovat do trubek. Protože budeme vědět, že jsou naše.

A kdo do toho ten pořádek má zavést?

Klusáček: Zástupce města ve SVAK a pan starosta jako hlava města. Měli by k tomu dát pokyny, aby se to začalo hýbat.

A opozice se bude jenom dívat?

Klusáček: Opozice by o tom chtěla mít informace. My jsme už na začátku deklarovali, že budeme aktivní opozicí. Nejsme ten typ opozice, která všechno shazuje ze stolu. Přinesli jsme mnoho řešení a návrhů. Hlasovali jsme i pro návrhy, které pro nás byly trochu kontroverzní. Všechno dá práci a nečekali jsme, že je hodně věcí v tak špatném stavu. Není to jen vodárna. Je to územní plán, autobusové nádraží, těžba uranu a další.

Jaká je tedy vize Dobré adresy v oblasti vodárenství?

Kubová: Je to pořád dokola. Bez analýzy se nikam nepohneme.

Klusáček: Ani si nemyslím, že ta analýza musí být nějak nákladná. Nemusí být naprosto přesná. Umím si představit, že to zvládne student vysoké školy. Já osobně ale cítím, že je lepší mít vlastní vodu.

Každopádně potřebujeme nějaké informace. Momentálně můžeme rozhodovat jen o tom, co nám někdo pošle pět pracovních dnů před zasedáním jako materiál do zastupitelstva. Materiál stihnete přečíst, ale nemáte čas ho prověřit a řádně prodiskutovat.

Umíte si představit výrobu vody jako podnikání města a zdroj příjmů městské pokladny?

Kubová: To je pro mě představitelná vize. Obnáší to větší počáteční investice. Byla by to veřejná služba města svým občanům. Brzkov má vodu za asi šestadvacet korun, nemusí platit nic navíc na administrativu a věci kolem. Samozřejmě má jiné podmínky, my bychom se na takovou cenu dostat nemohli. Ale platí, že čím větší moloch, tím stojí víc peněz.

Klusáček: Umím si představit, že zisky z vody by šly na financování služeb. Voda je všech, účelově bych příjmy z ní vázal na použití veřejných služeb, které můžou zase čerpat všichni.

Jak poznáte, jestli zástupce Polné hájí řádně zájmy města ve SVAK?

Kubová: V Polné to nepoznáme. Ze SVAK nebo třeba z Lesního družstva (Štoky) nedostáváme žádný výstup. Nebylo zvykem o tom informovat na zastupitelstvu. Je i naše chyba, že jsme ty informace nežádali.

Klusáček: Změnit informovanost zastupitelů je těžší, než jsme čekali.

Vy jste byl nespokojený s volbou místostarosty Polné pana Sobotky do předsednictva SVAK. Proč?

Klusáček: Potřebujeme ve vedení SVAK zástupce, který se bude „rvát“ za Polnou. Pan Sobotka není rváč,  Navíc byl do zastupitelstva zvolen za ODS, z ODS vystoupil a už není vázán programem ODS. Je v zastupitelstvu sám za sebe.

A kdo je tedy ten „rváč“ za zájmy Polné ve Svazku?

Klusáček: Měl by to být nejvyšší představitel města.

Řídí podle vás pan předseda Vlach SVAK dobře?

Klusáček: To dost dobře neumím posoudit. Ale je tady ta exekuce. Z návštěvy na valné hromadě mám pocit, že by pan Vlach neměl být předsedou. Budou se platit náklady exekuce a to dobrý hospodář neplatí. Předsednictvo SVAK by se mělo sejít a pana Vlacha z pozice předsedy odvolat. V soukromé firmě by pan Vlach už nebyl ředitelem, kdyby se mu toto stalo.

Měl byste odvahu se o vodu starat samostatně (jako obec) jako v sousedním Brzkově?

Klusáček: Když to zvládnou v Brzkově, tak náš manšaft na radnici by to zvládl taky. Slovo starosta je od slova „starat se“.

V současné době jste ale ve SVAKu. Proč?

Kubová: A vodu máme dražší, jak v Brzkově. Teď k nám teče z Hosova a to je výsledek dvaceti let hospodaření SVAK.

Klusáček: Možná proto, abychom s o to nemuseli starat. Pan starosta se o trubky nemusí starat osobně, může si na to někoho najmout. Když jsme o Svazku chtěli mluvit na zastupitelstvu, tak starosta přece řekl, že on bude na zastupitelstvu ještě deset minut a jde domů. To charakterizuje situaci v Polné kolem SVAK.

Co vytýkáte jako šéf opozice koalici? Kde dělají chybu?

[pullquote-right]V Polné je to tak, že Rada města má velmi silný mandát a v ní sedí členové koalice, v  převaze jsou to „zaměstnanci“ pana starosty.[/pullquote-right]Klusáček: V Polné je to tak, že Rada města má velmi silný mandát a v ní sedí členové koalice, v  převaze jsou to „zaměstnanci“ pana starosty. Kdybyste například ve škole vystupoval proti svému řediteli, tak tam nebudete, a taky nedostanete prémie. Rada města Polné dnes vystupuje jako jeden muž. Zastupitelstvo je dnes taková nutnost Polné. Máme v Polné asi dvacáté zastupitelstvo a sousední Dobronín jich má asi o deset víc. Zastupitelstvo v Polné pan starosta moc nesvolává, vše se vyřeší na Radě města za zavřenými dveřmi, tak jak chce starosta.

Kde jsou vidět úspěchy Rady města Polná?

Kubová: Běžnou administrativu zvládají. Máme školku, město funguje. Starají se o památky. Není všechno špatně.

Klusáček: Fotbalové hřiště je moc pěkné.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *