Vodárenská exekuce: konal SVAK s péčí řádného hospodáře?

Napsal M. Mareš

Dobrovolný svaz obcí přišel loni v prosinci o částku kolem deseti milionů korun, když včas nesplnil rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na otázku, zda SVAK Jihlavsko konal s péčí řádného hospodáře, není zatím známá odpověď kontrolních orgánů. K odpovědnosti za vzniklou škodu se dosud nikdo nepřihlásil. Zbývají tak jenom domněnky, zda orgány Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko s péčí řádného hospodáře postupovaly či nikoliv.

Kontrolní orgány mohou ke své činnosti využít Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ze dne 25. ledna 2012:

Pravidla jednání členů orgánu

(1) Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.

(2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

Zatím není jasné, zda kontrolní orgány Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko konaly v souladu se Zákonem a požadovaly po orgánech Svazu vysvětlení.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *