SVAK tajně zaplatil bankovní pokutu za ČOV Jihlava

Napsal: Miroslav Mareš

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko zaplatil na počátku roku pokutu bance za zpoždění při splátce úvěru. Kolik? To nelze přesně říci.  Informace o hospodaření dobrovolného svazu obcí jsou přísně stráženým tajemstvím, které se smí dozvědět jen vybraní členové vedení SVAK Jihlavsko.

Statutární zástupci Svak Jihlavsko odmítají poskytovat informace k situaci a odkazují všechny dotazy na právního zástupce. Právní zástupce dostal generální plnou moc a může vznikat dojem, jako kdyby starostové a zástupci členských obcí ve vedení SVAK Jihlavsko za současné problémy nemohli. Problematické hospodaření se snahou o maximální zatajování a skrývání informací před veřejností může vést jen k jedinému: Cena vody poroste, aby společná vodárenská pokladna rychle dohnala ztráty z neplánovaných výdajů.

A jak vznikla bankovní pokuta?

Pravidelná půlmilionová splátka bankovního úvěru se zřejmě opozdila vinou Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, proto banka uplatnila sankce. Výši bankovní pokuty lze pouze odhadnout v řádech desítek tisíc korun.

ČOV Jihlava stále vyrábí Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko zisk, ačkoliv měla být už dávno vydána Statutárnímu městu Jihlava. Svak Jihlavsko žádá Jihlavu o uhrazení splátek úvěrů, které v roce 2013 a 2014 zaplatil bankovnímu domu. Zisk v podobě získaného nájemného zřejmě zůstane v pokladně Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Dobrovolný svazek obcí si na ČOV Jihlava vytváří zisk do své prázdné pokladny.

Bude zajímavé sledovat, kteří starostové členských obcí a zástupci obcí ve SVAK o bankovní pokutě věděli, ale zapomněli o tom informovat zastupitelstva svých obcí. Je to další škoda vzniklá na společném majetku členských obcí.

Informace o fungování a problémech SVAK Jihlavsko se šíří jen jako tichá informace od úst k ústům, aby se mocní vládci vody na Jihlavsku nerozhněvali z dotazů na pravdivost informací o problémech kolem vody. Pokuty, manka a penále jsou škodou na společném majetku, která si zaslouží pozornost občanů členských obcí.  Je to jejich společná škoda.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *