Zápisky ze zastupitelstva 25. 2. 2019

Zastupitelstvo odsouhlasilo investici volných finančních prostředků ve výši 10 milionů Kč prostřednictvím českého investičního fondu Finest Invest, aby tak zhodnotilo finanční prostředky města, a to zaručeným dvouprocentním výnosem. Tyto finance, shodnou-li se na tom v budoucnu zastupitelé, by město mělo využít na realizaci koupaliště. Návrh byl předem předložen i Finančnímu výboru, který jej ale nedoporučil. Rada města to však viděla jinak, stejně tak i většina zastupitelů.

Kontrolní výbor má pouze pět členů. Předseda Petr Coufal vyzval členy zastupitelstva, aby oslovili další potenciální kandidáty. Sdružení Společně Pro Polnou si stojí za tím, že v momentě, kdy má starosta se svými dvěma sdruženími nadpoloviční většinu v zastupitelstvu a stejně tak i v kontrolním výboru, nemá žádný smysl mít v takovémto orgánu své zastoupení.

Zastupitelstvo vydalo změnu územního plánu. Jedná se o změnu využití pozemku mezi ulicemi Alej svobody a Žejdlicova. Pozemek bude využit pro výstavbu Montessori školy soukromým investorem.

Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků získaných z výnosu daně z hazardních her za rok 2018. Rozdělovalo se 1 396 000 Kč, a to následovně: 15% kultura, 69% sport, 15% Rohozná a 1% charita.

Firma meridián Nová Energie s.r.o. měla zájem o výstavbu větrných elektráren na správním území města Polná. Hlavním argumentem bylo, že se jedná o využití obnovitelného zdroje energie, a že větrné elektrárny přispívají k trvale udržitelnému růstu. Protiargumentem pak, že se jedná o narušení krajinného rázu, že je zařízení hlučné a má negativní dopad na cestovní ruch a prodej dotčených pozemků. Zastupitelstvo se přiklonilo k tomu, aby větrné elektrárny na území města nevyrostly.

V diskuzi padl dotaz na časté kácení stromů, které v Polné v poslední době probíhá. Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Pavlasová sdělila, že všechny kácené stromy prošly řádnou kontrolou a byly pro obyvatele nebezpečné. Zároveň sdělila, že za každý pokácený strom bude vysazen nový.

Z jednání zastupitelstva již nebude pro veřejnost pořizován audio ani videozáznam. Jak nám vysvětlil tajemník p. Klíma, brání tomu nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR. Některá jiná města (např. Jihlava) ale záznamy zveřejňují. Nezbývá Vám tedy, milí občané, než se na zastupitelstvo vydat osobně.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *