Zápisky ze zastupitelstva 1. 7. 2019

Vybrali jsme pro Vás opět několik bodů, o kterých byla řeč na zasedání Zastupitelstva města Polná dne 1. 7. 2019.

1) Starosta města Jindřich Skočdopole informoval o záměru firmy Amylon provést demolici celého areálu své bývalé továrny. Staré tovární budovy tedy bohužel nebudou využity k novým účelům (brownfield). Pravděpodobně zde proběhne nová výstavba za účelem bydlení.

2) Právě kvůli výše zmíněnému byli přestěhováni čápi, kteří roky hnízdili na továrním komínu. Byl pro ně vztyčen stožár kousek vedle komína.

3) V případě, že bude Polné schválena dotace na výsadbu dřevin kolem polních cest, bude tyto dřeviny sázet vítěz veřejné zakázky – firma STROM-SPECI, s.r.o. a následné tři roky se o ně bude také starat. V Polné by tak bylo vysázeno 498 převážně ovocných stromů a keřů. Schválení dotace zdá se býti na spadnutí. Pokud se zadaří, bylo by pěkné, kdyby město na „výhledová“ místa instalovalo lavičky, o což bylo na zasedání požádáno.

4) Místní části Nové Dvory a Hrbov (již dříve) mají problém s financování svého obchodu. Firma Lapek, a.s., která obchody provozuje, žádá od města dofinancování ztrát. Ty se pohybují okolo padesáti tisíc ročně. Pokud by město tyto prostředky neuvolnilo, prodejny by byly zavřeny. Pročež je město v obou případech uvolnilo.

5) Zastupitelé schválili postup, který by měl vést až k vybudování koupání v Polné. První na řadě je zadání studie proveditelnosti odborné firmě, která se pokusí zhodnotit čtyři varianty řešení. Biotop či bazén v lokalitě na Bradských lukách a biotop či bazén v lokalitě u Pekla.

6) V posledních dnech bylo zjištěno, že obraz impresionisty Václava Radimského Cesta u Giverny při západu slunce, který visí v polenské obřadní síni, je skvost, který má hodnotu okolo deseti milionů korun. Takový obraz je třeba pojistit (cena okolo 100 000 ročně) a také zajistit proti krádeži. Zastupitelům byl předložen návrh obraz prodat pomocí aukce. Po delší diskusi byl bod z projednávání stažen s tím, že do příštího zasedání polenských zastupitelů bude předložena informace, zda by případně o obraz neměla zájem některá galerie a případně za jakých podmínek. O jeho osudu se tedy bude rozhodovat příště.

7) Spolek Polenská lokálka dlouhodobě bojuje za navrácení železniční dopravy do Polné. Zastupitelům byla tímto spolkem předložena žádost o projednání možnosti objednání vlakové železniční dopravy. Ti pověřili starostu města o této záležitosti s Krajem Vysočina jednat.

Roman Vařejčka, Libuše Kubová, Pavla Jarošová

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *