Autor: Pavel Zeman

Ohlédnutí za 3. schůzí zastupitelstva 0

Ohlédnutí za 3. schůzí zastupitelstva

Třetí schůze zastupitelstva v tomto volebním období se konala na radnici 7. března. Celý její průběh byl díky iniciativě zastupitelů za „Polnou – dobrou adresu“ natáčen na audiovideozáznam a je k disposici na internetových stránkách města....

V Dobroníně válčí živí s mrtvými 0

V Dobroníně válčí živí s mrtvými

Známá česká novinářka, paní Lída Rakušanová, ve svém včerejším příspěvku v Českém rozhlase uvedla: „Šestašedesát let po válce se v Dobroníně na Jihlavsku schyluje k dalšímu kolu „války Čechů s Němci“. Tentokrát doslova až...

Druhé zasedání zastupitelstva 0

Druhé zasedání zastupitelstva

Třináctého prosince 2010 v podvečer se konalo v zasedací místnosti radnice 2. zasedání městského zastupitelstva. Zastupitelsvo schválilo jednací řád Zastupitelstva města Polná. V něm zastupitelstvo opravňuje radu města ve schváleném rozpočtu města provádět jednorázová...

Svátek Tří králů 0

Svátek Tří králů

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na...