Pitná voda v Polné – základní informace a přispění k diskusi

Autor: Kristen McQuillin

V roce 1993 vznikla organizace Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko jako dobrovolné sdružení měst a obcí Jihlavska.

Svak hospodaří s veškerým svěřeným vodohospodářským majetkem členských obcí, tj. vodovodní a kanalizační sítě, úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, atd. V době založení měl SVAK 34 měst a obcí. Postupem času některé obce vystoupily, některé naopak přistoupily. Takže nyní je ve SVAKu 32 měst a obcí. Členem SVAK je od počátku devadesátých let i město Polná.

Vodohospodářský majetek je svěřen do provozování Vodárenské akciové společnosti (VAS). Podobných svazků, jako je SVAK Jihlavsko, existuje více. Všechny dohromady vlastní 100% akcií VAS. Z toho na SVAK Jihlavsko připadá kolem 9%.

K 31. 12. vystoupilo ze SVAK Jihlavsko město Jihlava a požaduje po SVAK navrácení svěřeného majetku v hodnotě přes jednu miliardu korun. Celková hodnota majetku SVAK Jihlavsko před vystoupením města Jihlavy byla přes 2,5 miliardy korun. To jistě může významně ovlivnit pozici SVAK Jihlavsko včetně jeho hospodaření a nelze vyloučit, že se to promítne i do členských obcí SVAK Jihlavsko.

V roce 2013 přestala být voda upravována v polenské úpravně vody a úpravna byla zakonzervována. Od října 2013 pijeme v Polné vodu, která do našich kohoutků přitéká z úpravny v Hosově za Jihlavou. Zastupitelé města Polná na svém 18. řádném zasedání konaném 30. 10. 2013 odhlasovali dodatek č. 4 ke stanovám SVAK Jihlavsko. K tomuto bodu neproběhla prakticky žádná diskuse. Dle právníka Luk nad Jihlavou stěžuje tento dodatek možnost případného vystoupení obcí ze SVAK Jihlavsko (Viz zde.)

Dne 31. 10. 2013 proběhlo jednání zastupitelstva ke vztahu města se SVAK Jihlavsko, které bylo starostou města svoláno jako neveřejné a také tak proběhlo. Na tomto jednání byli přítomni zástupci SVAK Jihlavsko a VAS. Jsme si vědomi toho, že kvalita a cena pitné vody v našem městě je velice závažný problém, který se může promítnout i do budoucna. Proto se občanské sdružení Polenský kruh rozhodlo přispět k informovanosti a diskusi občanů o problému a budoucnosti pitné vody v Polné.

Požádali jsme tedy o grant nadaci VIA. Grantové peníze hodláme využít jednak k přispění za práci profesionálního novináře, pana Mareše, který se problémem pitné vody na Vysočině už čas zabývá. Za druhé potom k uspořádání veřejné debaty k tématu pitná voda. Na tuto debatu bychom rádi pozvali občany a zástupce zúčastněných subjektů tak, aby zazněl pohled na věc z co nejvíce stran. Víme, že dosavadní publicita v Polnetu k pitné vodě v Polné a v regionu je roztříštěná. Chceme tedy o problému napříště informovat i uceleněji. Na Polnetu všechny články k tomuto tématu najdete v rubrice „Pitná voda“.

You may also like...

2 Responses

  1. Stanislav Bernard napsal:

    Je mi dost smutno ze situace kolem vodárenství na Jihlavsku. Určitě jsem jako zaměstnanec VAS Jihlava jistým způsobem zaujatý, ale protože se v médiích vyskytují v drtivé většině názory pana nezávislého novináře Mareše, nedá mi to se k tématu nevyjádřit. Především mi přijde nefér v souvislosti s „bojem“ Jihlavy proti SVAKu znehodnocovat práci dělníků a techniků Vodárenské akciové společnosti, kteří se nepřetržitě starají o chod vodovodní sítě jak v Jihlavě, tak v městech a obcích pod správou SVAKu. Tito lidé nehledí na denní či noční dobu, na roční období a v případě poruch bezodkladně nastupují na jejich opravy. A věřte, nebo ne, podmínky ve výkopech bývají více než bojové. Sám se setkávám v rozhovorech se známými s názorem vtisknutým sdělovacími prostředky občannům „Co tam v tý vodárně děláte“, „vy okrádáte Jihlavu“, a jiné. Chybí mi tady rozbor toho, co se vůbec stalo a co se dít bude. Je laciné říct, že voda v Jihlavě zlevní, protože to řekl pan primátor. Myslím, že většina lidí nemá tušení, kolik stojí chemikálie pro úpravu vody a její následné vyčištění na ČOV. Osobně jsem zklamán z toho, že se v médiích vytváří dojem pod články pana Mareše, že je vina jen a jen na jedné straně. Jako při rozvodu manželství to nikdy není 100:0. Vždyť Jihlava měla své zástupce ve SVAKU, asi 57 proc. podíl na rozhodování, schvalovala výroční zprávy, uzávěrky … a najednou vše dělal někdo něco za jejími zády?
    Myslím, že rozšrábat (použil bych i silnější slova) se dá lehce všechno, ale jsem zvědav, kdo to vše dá dohromady.
    Děkuji za zveřejnění mého názoru.

  2. Změkčovač napsal:

    No pěkně se tu hospodaří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *