Reakce SVAKu Jihlavsko na nesouhlas Polné s uzavřením úpravny vody

Napsal: Miroslav Mareš

Dne 30. 10. 2013 schválilo zastupitelstvo Polné toto usnesení:

Nesouhlas s převedením úpravny vody Polná včetně přívodního řadu z čerpací stanice surové vody na Jamenském potoce na záložní zdroj pitné vody pro skupinový vodovod Polná – Dobronín.

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko projednalo 26. 11. 2013 usnesení z Polné a napsalo do svého zápisu:

Uvedené stanovisko bylo učiněno předcházející den před konáním pracovního semináře, který dne 31. 10. 2013 uspořádalo město Polná mj. i k uvedené problematice. Přítomnými zástupci svazku a zejména provozovatele byla záležitost řádně objasněna. Provozní opatření mají kladný dopad na zlepšení kvality dodávané pitné vody ve spotřebišti a dojde ke zlepšení ekonomiky provozu. Současně je zachována Úpravna vody Polná v udržované záložní podobě včetně trvání pronájmu tohoto dotčeného vodohospodářského majetku s odrazem na tvorbu příslušného podílu nájemného města Polná a obce Dobronín.“

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *