Pospíšil (VaK Vysočina): „Vodu z Rytířska“ nejde pro Polnou využít

Otázky kladl: Miroslav Mareš

Dlouholetý ředitel jihlavské divize Vodárenské a.s. Josef Pospíšil je od letošního roku ředitelem soukromé firmy Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o.

Byli jste v kanceláři starosty Polné s obchodní nabídkou?
Společnost SYNER VHS Vysočina a.s. si založila dceřinou společnost Vodovody a kanalizace Vysočina. Zástupci této společnosti se byli představit mimo jiné i v Polné. Nebyla to obchodní nabídka v pravém slova smyslu, protože nebyla vypsaná veřejná soutěž, ale obecná nabídka služeb, které společnost poskytuje. Profilujeme se jako alternativa ke stávajícím provozovatelům a snažíme se, aby o nás starostové věděli.

Když ptáčka lapají, dobře mu zpívají….
V soutěži na provozování vodovodů je podobná situace jako ve stavebnictví. Je to veřejná zakázka a podmínky zadavatele jsou pro všechny uchazeče stejné a jejich nabídky jsou závazné a nejdou následně měnit. Starostové mohou být překvapení, jaké nabídky dostanou, ale vždy záleží na tom, jaké podmínky stanoví. Obecně jsme připraveni provozovat jakoukoliv vodárenskou infrastrukturu na Vysočině.

Už někde provozujete?
Od loňského roku v jedné obci na Třebíčsku, do té doby si provozování obec zajišťovala provozování sama. Udělali rozsáhlou investici do kanalizace a vybírali provozovatele.

Umíte zlevnit vodu?
To se tak nedá říct. Záleží na podmínkách, které si jako obec stanovíte.

Na podzim jsou komunální volby, jako starosta chci levnější vodu pro svou vesnici….
Takhle to nefunguje. Musíte si jako starosta stanovit výši nájemného („z trubek“) a pak Vám mohu spočítat výši ceny vodného a stočného. Chcete nájemné 50 milionů nebo stačí 10 milionů? To se pak promítne do ceny vody ve vaší obci. Obecně ale v koncesních řízeních na provozovatele můžete dosáhnout lepších podmínek. Třeba nižší cenu nebo vyšší nájemné.

Jak moc je lukrativní provozování malé vesnice, města velikosti Polné nebo Jihlavy?
Je to o výtěžnosti potrubí: záleží kolik přípojek do domů je na kilometr potrubí. Mezi městem a vesnicí je v tom rozdíl. Otázka je, co je lukrativní. Nemůžete si dovolit prodělávat. Každý manažer v dnešní době má za úkol, aby jeho společnost vydělávala. Tvořila zisk. Provozování malé obce přináší nižší objem zisku. Zisk na úrovni pěti procent znamená při prodeji milionu kubíků ve městě jiný zisk, než prodej tisíce kubíků na venkově.

Jste nový hráč. Máte akční nabídku?
Pravidla provozování jsou pro všechny provozovatele stejné. Velké společnosti mají velké náklady na administrativu. Z principu budeme podávat nabídky takové, aby to pro nás nebylo prodělečné. Dotované „akční“ nabídky by asi byly i na hranici zákonnosti a nevím, jak bychom se s tím vypořádávali hned při prvním vyúčtování kalkulace vodného a stočného.

Jak můžete udělat stejný objem práce s menší administrativou?
Lepší motivací zaměstnanců, efektivitou práce a organizací práce. Menší společnosti našeho typu nemusí platit náklady na zemní stroje, ale najímají si je jenom na určitou zakázku. Je to jenom o tom, vědět, kde si najmu cisternu nebo bagr a mít je smluvně zajištěné. U města velikosti Polné by se už zřejmě vyplatilo mít stálou provozovnu přímo v místě. Rozsah činností provozovatele u města velikosti Polné už to vyžaduje. Je to především o ekonomice provozování, která se následně promítne do ceny.

Kolik budete mít do tří let zaměstnanců?
Moje vize je kolem padesáti. Ale není to výkonnostní cíl, který bych musel splnit za každou cenu. Cíle jsou postaveny především v oblasti počtu provozovaných obcí, zásobovaných odběratelů a samozřejmě na ekonomice. Vždy je nutné zvážit jestli je vhodnější mít vlastní zaměstnance nebo smluvní firmu se zaměstnanci, která bude za přiměřenou cenu poskytovat potřebné služby.

Když jako politik slíbím levnější vodu, dokážete jako provozovatel ten slib pak splnit?
Nedokážu. A být politikem, ani bych takový slib nedával. Nejdříve je nutné si ujasnit potřeby obce, tedy jestli budu potřebovat víc financí na obnovu zařízení nebo stávající stav vyhovuje a radši půjdu cestou tlaku na nižší cenu vodného a stočného. Šel bych jako politik do předvolebního boje se slibem, že zajistím ty nejlepší podmínky provozování vodovodů a kanalizací. Nebudou prorezavělé trubky, bude méně poruch. A nižší cena vody pro občany může být navíc jako bonus.

Cena vody je citlivá záležitost místní politiky…
Bez základní analýzy podmínek a vstupů zadaných vlastníkem vodovodů a kanalizací nemohu stanovat další podmínky provozování. Obecně lze říci, že se postaráme o obecní vodovody od A do Zet. Kvalita a rozsah služby poskytované provozovatelem je daná platnými předpisy. Jedním z rozhodujících faktorů je, odkud berete peníze na investice do oprav vodovodní a kanalizační sítě. Jestli je berete z rozpočtu obce nebo je vytváříte z nájmu za vodovody a kanalizace. Když je vytváříte z nájmu, máte obvykle vyšší cenu vodného a stočného. V opačném případě máte sice nižší cenu vodného a stočného, ale finance budou chybět na jiné investice obce.

Ale chci pro svou vesnici levnou pitnou vodu….
Pokud si nejste jisti, že je stávající stav vyhovující, pak doporučuji nejdříve vybrat konzultanta na analýzu stávajícího stavu a přípravu alternativ dalšího postupu. Toho zvolte výběrovým řízením, ve kterém dostanete i cenovou nabídku, za kolik je to konzultant ochoten pro vás vypracovat. Analýza ukáže, zda je potřebná změna a případně doporučí jaké změny udělat.
Vodařina je složitá disciplína, důležitá je hlavně volba způsobu zajištění provozu vodovodů a kanalizací a výběrové řízení na provozovatele také není jednoduchá záležitost. Jestliže se na základě zpracované analýzy rozhodnete pro výběr provozovatele, pak musíte udělat výběrové řízení a teprve potom dostanete ceny.

Na jak dlouho se vybírá provozovatel?
Zaběhnuté obvyklé období je pět let. Pětiletky jsou např. časté i jako doba udržitelnosti dotovaných projektů z EU nebo jsou zavedeny jako fixační období ve finančních modelech pro ceny vodného a stočného či s pětiletým obdobím pracují i plány financování obnovy.

Troufl by jste si provozovat úpravnu vody v Polné?
Ano. Ale rozvodnou síť v Polné spravuje Svaz vodovodů a kanalizací, který má svého provozovatele. Provozovat samotnou úpravnu nemá smysl, protože někdo jiný rozhoduje o tom, odkud poteče voda do trubek v Polné. Takže nemáte odbyt pro vyrobenou vodu v úpravně jako fabrice na vodu. Samostatně provozovat úpravnu je nesmysl.

Jak se může v budoucnu vyvíjet cena vody na Jihlavsku?
Dlouhou dobu měla Jihlava významný vliv na cenu vody ve Svazku díky tomu, že se jedná o velké spotřebiště na relativně malém území a je zde velká výtěžnost sítě. Pokud platí základní ekonomická pravidla a nebudou realizována opatření ke snížení nákladů, tak může dojít ke skokovému zdražení vody už z logiky věci. Je to stejné jako s provozem auta, kdy máte fixní náklady například na pojištění, povinné ručení a údržbu. Je jen na Vás, kolik kilometrů najedete a čím více kilometrů ujedete, tím nižší jsou tyto náklady na jeden kilometr. Podobné je to třeba s úpravnou vody. Máte tam náklady na vytápění, údržbu, opravy, elektriku, odpisy, zaměstnance atd., které jsou víceméně stejné při jakémkoliv množství vyrobené vody.

Je možné pitnou vodu vyrobit z jakékoliv kvality surové vody a jak je to v případě Polné?
Čistě teoreticky ano. Existují technologie, které z vody odstraní látky, které tam být nemají. A dodáte do vody látky, které tam být musí. Surová voda v Polné má horší kvalitu a navíc značně proměnlivou. Pokud je možnost volby, tak je to především otázka ekonomiky výroby vody – z jaké surové vody vyrábět pitnou vodu.

A použít podzemní prameniště „Rytířsko“ pro Polnou?
Ani náhodou. Na Rytířsko je napojený Velký Beranov, Luka nad Jihlavou a další obce. Využití prameniště je na horní hranici možností využitelnosti a už nyní musí být zásobované lokality, napojené na toto prameniště, dotovány vodou z úpravny vody Hosov

V jaké je dnes Polná výchozí situaci?
Má výhodu, že má dva zdroje pitné vody. Vlastní výrobu a přívod vyrobené vody z Hosova. Také má do velké míry vyřešenou oblast odkanalizování a čištění odpadních vod. Podle mého názoru by prioritou pro příští roky měla být obnova vodovodní sítě.

Ano, v Polné jsou ztráty vody při dopravě.
Nulovou ztrátovost nemáte ani u nově vybudovaných sítí. Dvacetiprocentní ztrátovost, což je zhruba průměr v České republice, se obecně považuje ve vodařině za slušný výsledek. V této oblasti se spojuje činnost provozovatele s činností vlastníka. Provozovatel může dělat noční kontroly potrubí, může se uhonit, ale dokud tam vlastník nedá novou trubku tak má pouze omezené možnosti, jak ztráty snižovat.

A uzavření úpravny vody v Polné?
Z čistě ekonomického hlediska správný krok v dané situaci. Jiná věc je patriotismus a politika. Polenská voda byla v kvalitě vyhovující předpisům, jihlavská voda je kvalitou lepší.

A znovuotevření úpravny?
Návrat k horší vodě a vyšší náklady v jednotkách korun za kubík. Můžete to chtít jako místní politik? Horší kvalitu vody za vyšší náklady? Je to péče řádného hospodáře? Je to dražší řešení než dnes.

A utáhnout provoz vodárny jen z podzemních zdrojů?
Dost pochybuju, že by to šlo. Nevím o tom, že by někde v okolí byly dostatečné zdroje podzemní vody. Můžete je zkusit hledat.

A řízení vodárenství na vládní úrovni?
Vodárenská problematika dneska spadá pod čtyři ministerstva: nejdůležitějším je Ministerstvo zemědělství, cenotvorbu kontroluje Ministerstvo financí, odpady a část dotací dělá Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj figuruje jako řídící orgán pro dotace z Evropské unie. Překrývají se kompetence což není zrovna ideální stav. V poslední době se vedou živé diskuse na téma regulace vodního hospodářství, což je i požadavek Evropské unie. V podstatě se diskutují tři základní varianty ponechat stávající stav, protože je regulace dostatečná, zřídit samostatného regulátora nebo regulaci předat do kompetence Energetického regulačního úřadu.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *