Problém rekonstrukce ulice Srázná: SVAK nechce, Jihlava nemůže

Ulice Srázná, Jihlava. Autor: faharanik

Napsal: Miroslav Mareš

Vodárenská právní válka se dostává do nové fáze. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko nesouhlasí s vypracováním projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Srázná.  Připravovanou stavbou je dotčen majetek SVaK Jihlavsko a svazek jako jediný může s majetkem nakládat,“ upozornil Jihlavu předseda vodárenského svazu Jiří Vlach. Negativní stanovisko SVAKu může být problémem při vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci ulice Srázná.

V dopise předseda Vlach důrazně upozorňuje, že nestrpí, aby na majetku SVAKu byly prováděny jakékoliv zásahy. Současným vlastníkem kanalizace ve Srázné ulici je dobrovolný svazek mimojihlavských obcí, které tímto způsobem mohou ovlivňovat investice prakticky kdekoliv v Jihlavě. „Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko do doby převzetí majetku Statutárním městem Jihlava s předmětnou stavbou nesouhlasí a důrazně upozorňuje na to, že nestrpí, aby byly na jeho majetku prováděny jakékoliv zásahy,“ písemně sdělil Jihlavě předseda SVAKu Jiří Vlach.

Nátlak na Jihlavu?
Situace ve Srázné ulici a dalších místech příštích vodárenských investic vypadá jako nátlak vedení Svaku na přijetí návrhu majetkoprávního vypořádání, který ale Jihlava považuje za nevýhodný. Naopak Jihlava předložila SVAKu vlastní návrhy:
„Město Jihlava uplatnilo ve vztahu ke SVAKu návrh smlouvy o vypořádání majetku již  11. 9. 2012 a majetek měl být Jihlavě vydán, v souladu se stanovami SVAku a usnesením valné hromady SVAKu do 31. 1. 2013,“ upozornil náměstek Pospíchal.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *