Author: Externí přispěvatel

Valná hromada SVAK Jihlavsko ve stylu nabídky last-minute 2013 0

Valná hromada SVAK Jihlavsko ve stylu nabídky last-minute 2013

Napsal: Miroslav Mareš Konec roku je pro předsednictvo Dobrovolného sdružení obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko obdobím usilovné pracovní činnosti. Informace pro veřejnost o činnosti předsednictva prochází pečlivou kontrolou najaté agentury pro public relations a právníka svazku....

DOKUMENT: názor právníka Luk nad Jihlavou k Dodatku stanov SVAK Jihlavsko č. 4 1

DOKUMENT: názor právníka Luk nad Jihlavou k Dodatku stanov SVAK Jihlavsko č. 4

Napsal: M. Mareš  Korespondence vodárenského právníka Luk nad Jihlavou se starostou obce Luka nad Jihlavou byla součástí podkladů pro jednání mimořádného zastupitelstva Luk nad Jihlavou dne 19.11.2013. Zastupitelstvo Luk nad Jihlavou 4. dodatek neschválilo. Vážený...