Category: O Polné a Polensku

POLNÁ 0

POLNÁ

Původ místního jména (dále i MJ) Polná je zdánlivě jednoduchý. Polná se odvozuje od slova „pole“. Jenomže tento výklad musíme zavrhnout. MJ se dávala před anebo při založení a měnila se pouze v souladu...

Pozor soutěž – 3 0

Pozor soutěž – 3

Ve jménech vlastních, místních i pomístních nutně narazíme na slova staročeská a pračeská. Mnohým z nich dnes už jen málokdo rozumí. Dokazuje to jak moc se jazyk během svého vývoje mění a je docela...

Jaký strom taková povaha – Kaštan 0

Jaký strom taková povaha – Kaštan

Lidem narozeným 15. 5. –  24. 5.  a  12. 11.  –  21.11.  přísluší KAŠTAN Spravedlivý a tvrdohlavý Mohutný košatý strom poskytující blahodárný stín i v největších parnech. Pod jeho ochranou najde ochranu každý, kdo...

Pozor SOUTĚŽ 2 0

Pozor SOUTĚŽ 2

V článku Polná do starověku je zmíněn klešter, viz. ještě Poznámky o místních pojmenováních – Kleštěr. Součástí kleštěru je malá pěšinka nahoru nad vlastní úvoz. Tato pěšinka vyvolává řadu dohadů o jejím účelu, zejména...

Polná do starověku 1

Polná do starověku

Historicky se pravěk na Polensku omezuje na kratičkou epizodu lidí kultury šňůrové keramiky. Chybí jakýkoliv náznak jiné přítomnosti lidí i přes velmi příznivé klimatické podmínky. Asi 200 až 300 let poté, co jsme opustili...